Klasówka po szkole podstawowej

Jednym z elementów pracy nauczyciela - zresztą niezbyt lubianym przez uczniów - jest robienie klasówek. Można taką klasówkę przygotować samemu, można też skorzystać z gotowego wzoru. Jednak dobrze jest mieć możliwość porównania wyników swoich uczniów z wynikami ich rówieśników z innych szkół. Dopiero wtedy wiemy, jak nasi uczniowie
wypadli w ,,globalnej skali".

 


 

Taką możliwość dają klasówki przygotowywane przez  Gdańską Fundację Rozwoju, które są wcześniej standaryzowane w różnych szkołach, aby ich
wyniki były miarodajne. Do tej pory klasówki były przygotowywane dla pierwszych i drugich klas szkół średnich. W tym roku odbędzie się już czwarta edycja  Klasówki po gimnazjum i trzecia  Klasówki w drugiej klasie. W ostatniej edycji obu klasówek brało udział ponad dwa tysiące nauczycieli i ponad sto tysięcy uczniów. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się Klasówka po szkole podstawowej przeznaczona dla uczniów pierwszych klas gimnazjum.

 

Program jest przeznaczony dla członków Klubu EmPlus. Aby wziąć w nim udział, należy wypełnić i odesłać pocztą do 16 września deklarację uczestnictwa w programie na adres:

 

LEPSZA SZKOŁA, 80-876 Gdańsk 52, skr. poczt. 50.

 

Deklarację można pobrać  ze strony internetowej Gdańskiej Fundacji Rozwoju (www.gfr.pl). Nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają zestaw testów dla dwóch grup, a także klucze odpowiedzi oraz tabele zbiorcze do podsumowania wyników. Klasówkę trzeba przeprowadzić do końca września. Po sprawdzeniu prac według podanego klucza należy odesłać lub przesłać faksem wypełnione tabele zbiorcze do 15 października. Następnie uczestnicy klasówki otrzymują raport indywidualny, w którym można znaleźć informacje dotyczące średniej liczby punktów dla każdej klasy, średnią dla szkoły, a także podobne informacje o każdym z zadań w każdej klasie. Taki raport warto porównać z innym, zamieszczonym na stronie Gdańskiej Fundacji Rozwoju. Zawarte w nim informacje dotyczą z kolei liczby szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie, średnich liczb punktów uzyskanych przez uczniów w skali ogólnopolskiej i w każdym z województw. Na podanej stronie Gdańskiej Fundacji Rozwoju możecie Państwo obejrzeć raporty z poprzednich edycji klasówek.

Pliki do pobrania:
Klasówka po szkole podstawowej