Oferta

Od stycznia 2014 roku „Matematyka w Szkole” jest dostępna tylko dla członków Klubu M+. Zarówno bieżące wydania, jak i archiwum czasopisma będą udostępniane bezpłatnie w wersji cyfrowej na stronie www.gwo.pl/matematykawszkole.

Numery archiwalne pisma w wersji papierowej można zamówić, dokonując płatności przelewem (dane do przelewu podajemy niżej; prosimy pamiętać o wpisaniu w tytule przelewu numerów zamawianych czasopism). Dostępność numerów archiwalnych można sprawdzić drogą elektroniczną (prenumerata@gwo.pl) lub telefonicznie (58 340 63 60).

Dane do przelewu:
NAZWA ODBIORCY: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sp. z o.o. al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk

RACHUNEK ODBIORCY: 80 1750 1325 0000 0000 1281 5832

NAZWA ZLECENIODAWCY: imię, nazwisko i adres osoby opłacającej czasopismo lub nazwa, adres oraz NIP instytucji (np. szkoły), która opłaca i odbiera czasopismo

TYTUŁ PRZELEWU: MS (lub ML) nr …

Jeżeli adres płacącego za czasopismo jest inny niż odbiorcy gazety, prosimy zgłaszać to indywidualnie faksem na numer 58 340 63 61, podając adres płatnika i odbiorcy, a w rubryce NAZWA ZLECENIODAWCY wpisywać dane instytucji płacącej za pismo (nie odbierającej).

Numery archiwalne pisma w wersji cyfrowej można kupić na stronie www.e-booki.gwo.pl.